Register / Login 0 Cart

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2500 คุณประกอบ เหรียญทอง ผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัทได้ทำกิจการตัดต้นอ้อยส่งโรงงานทำน้ำตาล และเริ่มมีการรวมกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกอ้อยจนเจริญเติบโต และหลังจากนั้น คุณประกอบ เหรียญทอง ได้เล็งเห็นว่าต้นอ้อยนั้นสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ได้ จึงได้นำมาทดลองแปรรูป ทำการทดลองหลายครั้งจนประสบความสำเร็จได้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่จากการนำต้นอ้อยคั้นน้ำพันธ์สุพรรณบุรี  50  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตร ผ่านระบบฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อพาสเจอร์ไรซ์ เน้นเรื่องความสะอาดถูกหลักอนามัยทุกขั้นตอนจึงกล้ารับประกันในตรา “ไร่ไม่จน” จนถึงวันนี้เราเป็นผู้ผลิตน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จนเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการเลือกรับประทานสำหรับผู้บริโภค
กลุ่มลูกค้าของเราเป็นกลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์เป็นหลักกว่า 87% หรือประมาณ 70 กว่าสาขาทั่วประเทศไทย การเพาะปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะอ้อยจะมีลักษณะการปลูกเป็นไปตามฤดูกาล แต่ด้วยความเข้าใจในธรรมชาติเรียนรู้และพัฒนา จึงสามารถทำให้การปลูกอ้อยมีผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับการพัฒนาสายพันธุ์อ้อยพันธุ์คั้นน้ำ ที่มีประสิทธิผล ให้รสชาติหอมหวานปานกลางเป็นที่ถูกใจผู้บริโภค ทำสิ่งที่ไม่เหมือนใคร จนเราสามารถก้าวขึ้นสู่เวทีการค้าได้การรับรองให้เป็นหนึ่งใน แฟรนไชส์มาตราฐาน ของกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์ ย่อมแสดงให้เห็นว่าการทำเกษตรครบวงจรด้วยปรัญชาพอเพียงและภูมิปัญญาซึ่งเป็นการมองไปข้างหน้าอย่างยาวไกลและเข้าใจ….คำมั่นนี้จะติดตัวเราตลอดไป น้ำอ้อยไร่ไม่จน…..
ทุกผลิตภัณฑ์ของเราเริ่มต้นจากความตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และนำมาผ่านกระบวนพาสเจอร์ไรซ์ โดยได้รับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคเกษตรกรรม ได้รับมาตรฐานการปลูก Good Agricultural Practices: GAP และด้านการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice or GMP,Hazard analysis and critical control points or HACCP,HALAL Food Product,Corporate social responsibility or CSR for beginne
ทั้งนี้นอกเหนือจากมาตรฐานสากล ทางบริษัทยังได้รับรางวัลการันตีในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น
1. IF DESIGN AWARDS 2018 (ประเทศเยอรมัน)
2. Demark Awards 2018 (Demark) (ประเทศไทย)
3. Good Design Award 2018 (G-mark) (ประเทศญี่ปุ่น)
4. Core 77 Design Award 2018
5. Pentawards 2018 (ประเทศจีน)
6. Prime Minister Award 2018 (ประเทศไทย)
7. A’Design Awards (ประเทศอิตาลี)
8. Good Design Awards
9. Muse Creative Awards (สหรัฐอเมริกา)

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์รายแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ 203 หมู่ 6 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190 ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 26 คน โดยมีช่วงวันและเวลาการทำงาน คือ วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 8:00 -17:00 น.ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมีอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์, วุ้นน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ และนมน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่วนใหญ่จะเน้นขายในรูปของน้ำอ้อยเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งลูกค้าของบริษัทจะมีอยู่ทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ แฟรนไชส์ (Franchise และ ลูกค้าทั่วไป
บริษัทได้รับมาตรฐานต่างๆ ดังนี้ มาตรฐานด้านความสะอาด (Good Manufacturing Practice; GMP), มาตรฐานอาหารฮาลาล และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ความซื่อสัตย์ด้วยการรักษามาตราฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ เป็นอุดมคติหลักในการดำเนินธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ได้รับการยกย่องและมีการเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เช่น รายการทีวี,นิตยสาร และยังคงพัฒนาต่อไป เพื่อผู้บริโภคดังคำขวัญ “จากไร่สู่เมือง” และ “น้ำอ้อยไร่ไม่จน…คนดื่มรวยสุขภาพ”

ลักษณะผลิตภัณฑ์ : บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด ได้ผลิตสินค้าออกมาหลากหลายเพื่อผู้บริโภค ซึ่งมีดังนี้

น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 100% : น้ำอ้อยคั้นน้ำจากอ้อยสายพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อระบบพาสเจอร์ไรซ์ กลิ่นรสหอมหวานจากธรรมชาติแท้ๆ โดยจะผลิตเป็นขนาด 1,000 ซีซี 180 ซีซี และ 150 ซีซี

น้ำอ้อย 60%ผสมนม(พาสเจอร์ไรซ์) : ได้จากการนำน้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ ผสมนมโคธรรมชาติ ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์ระบบปิด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นี้จะมีคุณค่าทางอาหาร และรสชาติของนมกับน้ำอ้อยรวมกันทำให้มีลักษณะเด่นไม่เหมือนใคร ได้ความหวานแบบธรรมชาติ แต่ไม่มีกลิ่นคาวของนม โดยจะผลิตเป็นขนาด 1,000 ซีซี และ 150 ซีซี

น้ำอ้อย 80%ผสมวุ้นน้ำอ้อย(พาสเจอร์ไรซ์) : น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ผสมรวมกับเนื้อวุ้น ซึ่งผลิตจากน้ำอ้อยตามคำแนะนำของสถาบันค้นคว้า และผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้วุ้นน้ำอ้อยที่มีรสชาติแปลกใหม่ มีความนุ่มมากขึ้น ไม่เหนียวติดฟัน หอมกลิ่นน้ำอ้อย ต่างจากวุ้นมะพร้าวโดยทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ผลิตเป็นแห่งแรกของเมืองไทย โดยจะผลิตเป็นขนาด 5 กิโลกรัม และ 180 ซีซี

ลักษณะการบริการ : บริษัท น้ำอ้อยไร่ไม่จน จำกัด ขยายกิจการทางธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ ซึ่งผู้ที่ประสงค์ทำธุรกิจสามารถซื้อกิจการแฟรนไชส์ลงตามจุดขายต่างๆ โดยจะได้อุปกรณ์ในการขายครบถ้วน โดยในปัจจุบันกิจการได้ขยายไปทั่วในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และได้ขยายสู่จังหวัด และภูมิภาคอื่นๆ

เพิ่มเติม : น้ำอ้อย (Cane Sugar Juice) เป็นผลผลิตที่ได้มาจากการบีบอ้อยเพื่อให้ได้น้ำอ้อยสด ซึ่งเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่ประกอบด้วยน้ำตาลจากธรรมชาติถึง 15% อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินต่างๆ ซึ่งมีปริมาณของแคลเซียม โปแตสเซียมและเหล็กในปริมาณสูง นอกจากนั้นแล้วน้ำอ้อยสดยังมีคุณสมบัติทางการแพทย์ที่ช่วยในกรรักษาและป้องกันโรคต่างๆ ได้หลายชนิด โดยน้ำอ้อยคั้นจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกระเพาะอาหาร, ไต, หัวใจ, ตา, สมอง และระบบอวัยวะสืบพันธุ์ของร่างกายโดยพบว่า น้ำอ้อยจะช่วยให้เกิดผลดีในผู้ป่วยที่เป็นไข้และเกิดการสูญเสียโปรตีนร่างกายเพราะน้ำอ้อยจะช่วยเพิ่มปริมาณโปรตีนและแร่ธาตุที่จำเป็นในการรักษา นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อทางดินปัสสาวะและโรคไต ซึ่งจะใช้น้ำอ้อยผสมกับน้ำมะนาว, น้ำขิง และน้ำมะพร้าวในการรักษา ส่วนการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบนั้นจะใช้น้ำอ้อยผสมกับน้ำมะนาว โดยต้องเป็นการเตรียมเองสดๆ และมั่นใจในความสะอาด นอกจากนั้นยังทำให้รักษาฟันให้สะอาดแข็งแรงรวมถึงการช่วยให้เจริญอาหารและช่วยบำรุงสายตาในกรณีของโรคตาอักเสบหรือเป็นต้อหินอีกด้วย

จากกระแสของโลกในยุคปัจจุบันที่มีการตื่นตัวเรื่องของสุขภาพและหันมาใช้วิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ความต้องการในการพัฒนาสารให้ความหวานที่เป็นธรรมชาติและส่งผลดีต่อสุขภาพในโลกยุคปัจจุบันจึงสนใจน้ำอ้อยซึ่งถือเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งในด้านของความเป็นน้ำคั้นจากธรรมชาติ และส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยน้ำอ้อยที่คั้นออกมาจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามรูปแบบผลิตภัณฑ์

ที่มา : เอกสารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ 100%
– น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ (แบบขวด) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 150 cc
– น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ (แบบขวด) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 180 cc
– น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ (แบบขวด) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 190 cc
– น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ (แบบซอง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 150 cc
– น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ (แบบซอง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 300 cc
– น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรส์ (แบบซอง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
– น้ำอ้อยสเตอรีไรส์ (แบบขวด) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 180 cc
– น้ำอ้อยสเตอรีไรส์ (แบบกระป๋อง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 240 cc
2. น้ำอ้อยนมพาสเจอร์ไรส์ (อัตราส่วน น้ำอ้อย 60% นมโค 40%)
– น้ำอ้อยนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 150 cc
– น้ำอ้อยนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
3. น้ำอ้อยวุ้นพาสเจอร์ไรส์ (อัตราส่วน น้ำอ้อย 80% เนื้อวุ้น 20%)
– น้ำอ้อยวุ้นพาสเจอร์ไรส์ (แบบถุง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
– น้ำอ้อยวุ้นพาสเจอร์ไรส์ (แบบขวด) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 190 cc
4. น้ำอ้อยเสาวรสพาสเจอร์ไรส์ (อัตราส่วน น้ำอ้อย 92% เสาวรส 8%)
– น้ำอ้อยเสาวรสพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 180 cc
– น้ำอ้อยเสาวรสพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
5. น้ำอ้อยมะนาวพาสเจอร์ไรส์ (อัตราส่วน น้ำอ้อย 97% เสาวรส 3%)
– น้ำอ้อยมะนาวพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
6. น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรส์ (อัตราส่วน น้ำอ้อย 60% บ๊วย 40%)
– น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
– น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 180 cc
7. น้ำอ้อยดำตราไร่ไม่จน
– น้ำอ้อยดำตราไร่ไม่จนพาสเจอร์ไรส์ (แบบขวด) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 150 cc
– น้ำอ้อยดำตราไร่ไม่จนสเตอรีไรส์ (แบบกระป๋อง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 240 cc
8. น้ำอ้อยเข้มข้น
– น้ำอ้อยเข้มข้น (แบบถุง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
– น้ำอ้อยเข้มข้น (แบบซอง) ขนาดบรรจุภัณฑ์ 8 cc
9. น้ำอ้อยพั้นช์พาสเจอร์ไรส์
– น้ำอ้อยพั้นช์พาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
10. น้ำอ้อยขิงพาสเจอร์ไรส์
– น้ำอ้อยขิงพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ 1000 cc
11. อ้อยควั่น
– อ้อยควั่น ขนาดบรรจุภัณฑ์ 250 cc

Full Package Plus
ราคา 219,000 บาท (ลดเหลือ 139,000 บาท)
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 70,000 บาท พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สาธิตวิธีการใช้เครื่อง สามารถเริ่มขายได้ทันที !!!!
เริ่มต้นจ่ายค่าแฟรนไชส์ 70,000 บาท ที่เหลือ ชำระ ณ วันติดตั้ง 69,000 บาท (นัดวันติดตั้งหลังทำสัญญาเสร็จประมาณ 2 อาทิตย์)
อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ
1. เครื่องปั่นเกล็ด ราคาลิขสิทธิ์ 110,000 บาท (รุ่น Elmeco หัวจ่ายน้ำ 3 หัว) **มีประกันให้ 1 ปี จากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
2. บูธคีออส ราคาลิขสิทธิ์ 29,000 บาท ลด 10,000 บาท สำหรับ Franchise Full Package Plus คงเหลือราคา 19,000 บาท
3.ตู้แช่ฝากระจก ราคาลิขสิทธิ์ 10,000 บาท
อุปกรณ์ที่ได้รับเพิ่มเติม มูลค่ากว่า 6,750 บาท
4.ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 50 กก.
5.แก้ว 12,16 ออนซ์ พร้อมฝา อย่างละ 100 ใบ
6.หลอดเขียวและถ้วยชิม
7.ยูนิฟอร์ม อาทิ ผ้ากันเปื้อน,หมวกและเสื้อ โลโก้ไร่ไม่จน
8.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด,ปลั๊กไฟ
9.ถังแช่น้ำแข็ง 300 ลิตร
10.ป้าย Standee

Contact >>> CLICK <<<


Full Package
Full Package
ราคา 205,000 บาท (ลดเหลือ 129,000 บาท)
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 70,000 บาท พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สาธิตวิธีการใช้เครื่อง สามารถเริ่มขายได้ทันที !!!!
เริ่มต้นจ่ายค่าแฟรนไชส์ 60,000 บาท ที่เหลือ ชำระ ณ วันติดตั้ง 69,000 บาท (นัดวันติดตั้งหลังทำสัญญาเสร็จประมาณ 1 เดือน)
ค่าค้ำประกันแฟรนไชส์ 20,000 บาทจ่ายเมื่อสั่งสินค้ารอบแรก
อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ
1. เครื่องปั่นเกล็ด ราคาลิขสิทธิ์ 110,000 บาท (รุ่น Elmeco หัวจ่ายน้ำ 3 หัว) **มีประกันให้ 1 ปี จากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
2. บูธคีออส ราคาลิขสิทธิ์ 25,000 บาท ลด 6,000 บาท สำหรับ Franchise Full Package คงเหลือราคา 19,000 บาท
อุปกรณ์ที่ได้รับเพิ่มเติม มูลค่ากว่า 6,750 บาท
3.ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 50 กก.
4.แก้ว 12,16 ออนซ์ พร้อมฝา อย่างละ 100 ใบ
5.หลอดเขียวและถ้วยชิม
6.ยูนิฟอร์ม อาทิ ผ้ากันเปื้อน,หมวกและเสื้อ โลโก้ไร่ไม่จน
7.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด,ปลั๊กไฟ
8.ถังแช่น้ำแข็ง 300 ลิตร
9.ป้าย Standee
e ice bucket
9. Standee sign
Contact >>> CLICK <<<


Small Package
Small Package ราคา 148,000 บาท (ลดเหลือ 72,000 บาท)
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 70,000 บาท พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ สาธิตวิธีการใช้เครื่อง สามารถเริ่มขายได้ทันที !!!! (นัดวันติดตั้งหลังทำสัญญาเสร็จ ประมาณ 1 เดือน)
ค่าค้ำประกันแฟรนไชส์ 20,000 บาทจ่ายเมื่อสั่งสินค้ารอบแรก
อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ
1.เครื่องปั่นเกล็ด ราคา 53,000 บาท (รุ่น Elmeco หัวจ่ายน้ำ 2 หัว) **มีประกันให้ 1 ปี จากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัดค่ะ
2.บูธคีออส ราคาลิขสิทธิ์ 25,000 บาท ลด 6,000 บาท สำหรับ Franchise Small package คงเหลือราคา 19,000 บาท
อุปกรณ์ที่ได้รับเพิ่มเติม มูลค่ากว่า 6,750 บาท
3.ผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 50 กก.
4.แก้ว 12,16 ออนซ์ พร้อมฝา อย่างละ 100 ใบ
5.หลอดเขียวและถ้วยชิม
6.ยูนิฟอร์ม อาทิ ผ้ากันเปื้อน,หมวกและเสื้อ โลโก้ไร่ไม่จน
7.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด,ปลั๊กไฟ
8.ถังแช่น้ำแข็ง 300 ลิตร
9.ป้าย Standee

Contact >>> CLICK <<<

COPYRIGHT © 2020 raimaijon. ALL RIGHTS RESERVED.