Register / Login 0 Cart

RAIMAIJON > น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรส์ (อัตราส่วน น้ำอ้อย 60% บ๊วย 40%) > น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรส์

น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรส์

น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรส์

25.00฿

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 180 cc รหัสสินค้า (........)
(อัตราส่วน น้ำอ้อย 60% บ๊วย 40%)

น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไร ขนาดบรรจุภัณฑ์ 180 cc ให้พลังงาน 90 กิโลแคลอรี่

ประโยชน์ของน้ำอ้อยบ๊วย
น้ำอ้อยพาสเจอร์ไรซ์ 60% รวมกับบ๊วย 40% กลายเป็นน้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอร์ไรซ์ บ๊วยช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลีย เหน็ดเหนื่อยเนื่องจากมีกรดในเลือดสูงได้

**อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ แต่ละประเภท
น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอไรส์ บรรจุภัณฑ์ขนาด 1000 ซีซี มีอายุการจัดเก็บ - วัน ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (6-12 เดือน ภายใต้อุณหภูมิแช่แข็ง)
น้ำอ้อยบ๊วยพาสเจอไรส์ บรรจุภัณฑ์ขนาด 180ซีซี
มีอายุการจัดเก็บ - วัน ภายใต้อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส (6-12 เดือน ภายใต้อุณหภูมิแช่แข็ง)

Additional information

Weight 0.18 kg
COPYRIGHT © 2020 raimaijon. ALL RIGHTS RESERVED.