Register / Login 0 Cart

RAIMAIJON > Article > ” 220 พันธุ์และมีเพียง 20 พันธุ์อ้อย ” ที่โดดเด่นในไทย

” 220 พันธุ์และมีเพียง 20 พันธุ์อ้อย ” ที่โดดเด่นในไทย

“อ้อยเป็นไม้ล้มลุก สูง 2-5 เมตร แตกกอแน่น ลำต้นสีม่วงแดงตั้งหรือมีโคนทอดเอน มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว เรียงสลับเป็น 2 แถว ใบตั้งหรือทอดโค้ง แถบขอบใบมีหนามเล็กๆหยาบ ดอกช่อ จะออกที่ปลายยอด ช่อแยกแขนง รูปปิรามิด เปราะ ช่อดอกย่อยรูปใบหอกถึงรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน มีขนสีขาวปกคลุม ผลเป็นแบบผลธัญพืช แห้งและมีขนาดเล็ก อ้อยมีหลายพันธุ์แตกต่างกันที่ความสูง ความยาวของข้อและสีของลำต้น พันธุ์อ้อยที่นิยมในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

ได้แก่ อ้อยเคี้ยวและอ้อยสำหรับทำน้ำตาล ” อ้อยเคี้ยว” อ้อยที่มีเปลือกและชานนิ่ม มีความหวานในระดับปานกลางถึงระดับสูง ปลูกเพื่อนำน้ำอ้อยไปบริโภคโดยตรง หรือใช้สำหรับรับประทานสด อ้อยเคี้ยวที่นิยมปลูกกันมีหลากหลายพันธุ์ และ “อ้อยทำน้ำตาล” อ้อยพวกนี้จะเป็น อ้อยลูกผสมซึ่งเกิดขึ้นโดยนักผสมพันธุ์อ้อยของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยได้มีการนำพันธุ์อ้อยลูกผสมเข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมประมาณ 220 พันธุ์และมีเพียง 20 พันธุ์ ที่ปลูกเป็นการค้าอยู่ในภาคต่าง ๆ ในส่วนอ้อยคั้นน้ำ จะเป็นพันธุ์สุพรรณบุรี 50 หรือ 90-1 เป็นพันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์แรกที่กรมวิชาการเกษตร พิจารณาเป็นพันธุ์รับรอง เป็นพันธุ์ที่คัดเลือกได้จากการผสมเปิดของอ้อยพันธุ์ SP 074 จากการปลูกรวบรวมและคัดเลือกที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ในปี 2533 และได้เปรียบเทียบพันธุ์ในระดับเบื้องต้น ท้องถิ่น และทดสอบในไร่กสิกร โดยใช้พันธุ์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกอยู่เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนความดีเด่นของพันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่มีผลผลิตน้ำอ้อยสูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ คุณภาพน้ำอ้อยดี และสามารถไว้ตอได้ จากผลการทดลอง พบว่า อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ 1.3 เท่า น้ำอ้อยสดมีสีเหลืองอมเขียว รสชาติหวานหอม ค่าความหวานของน้ำอ้อยสูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ 10 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวนลำต่อไร่สูงกว่าพันธุ์สิงคโปร์ 91 เปอร์เซ็นต์ มีศักยภาพในการไว้ตอดี ทนทานต่อโรคแส้ดำ โรคใบขาว และโรคลำต้นเน่าแดง”

ผู้เขียน
รัชฎาพร มะหาโชติ

ฝากสนับสนุน สินค้าไทยดีดีอีกหนึ่งชิ้นนะคะ website: www.raimaijon.com
Facebook: https://www.facebook.com/sugarcane.raimaijon,
Instagrams: https://www.instagram.com/canejuice_by_rmj,
Line: https://lin.ee/oRSHzQ1,

หาซื้อและดูสาขาได้ที่ http://bit.ly/2FKVLU0

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , ,
COPYRIGHT © 2020 raimaijon. ALL RIGHTS RESERVED.