Register / Login 0 Cart

RAIMAIJON > Article > อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี “50” พืชเศษฐกิจสร้างรายได้ : ไร่ไม่จน สนับสนุนปลูกส่งเสริมชุมชน เกษตรพอเพียง และเพียงพอ 2020

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี “50” พืชเศษฐกิจสร้างรายได้ : ไร่ไม่จน สนับสนุนปลูกส่งเสริมชุมชน เกษตรพอเพียง และเพียงพอ 2020

…“อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50”พืชเศษฐกิจสร้างรายได้…

ปลูกอ้อยหน้าฝนออกหน้าแร้งราคาดี ปลูกอ้อยหน้าร้อนออกหน้าฝน ราคาตกต่ำ ต้นทุนสูง ไม่มีคนนิยมปลูก เกษตรกรไม่มีรายได้ ทำให้ต้องจัดทำการประกันราคาในกลุ่มไร่ไม่จนขึ้นมาซึ่งปกติราคารับซื้ออ้อยคั้นน้ำ ทางบริษัทจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าการปลูกอ้อยน้ำตาล อาศัยเวลาของการลองผิดลองถูกจากรุ่นสู่รุ่น คัดสรรพันธุ์เฉพาะ (อ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50)เพื่อให้ได้รสชาติที่หอม หวาน สีสวยตามธรรมชาติ แหล่งปลูกอ้อยที่ดีที่สุดของไร่ไม่จน ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม

น้ำอ้อยไร่ไม่จน

ทางบริษัทฯได้มีการสอนและให้ความรู้ในเรื่องวิธีการปลูกและแผนการปลูกอ้อยเพื่อให้วัตถุดิบมีเพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของอ้อยนอกเหนือจากนี้บริษัทยังมุ่งส่งเสริมและให้ความรู้ในการพัฒนาแปลงอ้อยให้เป็นเกษตร GAP และอินทรีย์ รวมถึงมุ่งสู่ออแกนิค และยังคงช่วยเกษตรกรให้มีความรู้และแนวคิดความสามารถ ในการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าหลังการแปรรูป เช่น กากชานอ้อย ยังสามารถนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านพลังงานหรือปุ๋ยได้ จึงทำให้ทุกส่วนของการแปรรูปอ้อยไม่ก่อให้เกิดของเสีย (waste zero) แต่ยังคงนำมาเพิ่มรายได้ให้ในชุมชนได้อีกด้วยไม่ใช่แค่คืนรายได้สู่ชุมชนเท่านั้น แต่เรายังเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งในด้านครอบครัว ที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ทำงานใกล้บ้าน ยกระดับการศึกษาให้คนในครอบครัว มีเวลาด้วยกัน เข้าใจกัน เป็นคนดีของสังคม
(พนักงานมีความสุข องค์กรก็มีความสุข)

น้ำอ้อย ไร่ไม่จน

ผู้เขียน

“พันธ์ทิพย์ ชิยานุวัฒน์”

 

ฝากสนับสนุน สินค้าไทยดีดีอีกหนึ่งชิ้นนะคะ

website:  https://www.raimaijon.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sugarcane.raimaijon,
Instagrams: https://www.instagram.com/canejuice_by_rmj,
Line: https://lin.ee/oRSHzQ1,

หาซื้อและดูสาขาได้ที่ http://bit.ly/2FKVLU0

ป้ายกำกับ: , , , , ,
COPYRIGHT © 2020 raimaijon. ALL RIGHTS RESERVED.